Ledning & Logistik – ledarskapsutveckling

Välkommen till Ledning & Logistik

Ledning & Logistik har arbetat med uppdrag kontinuerligt inom kommuner och landsting/regioner sedan 1997. Vi har arbetat med samtliga typer av förvaltningar och på samtliga beslutsnivåer, från KS, nämnder, förvaltningsledningar, områdesledningar, enheter och enskilda chefer.

UGL

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare är Sveriges mest efterfrågade ledarskapsutbildning. Det är en intensiv ledarutvecklingskurs som utgår från upplevelsebaserat lärande. Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas som ledare och medarbetare. Den hjälper dig att förstå hur grupper fungerar samtidigt som du själv får en djupare insikt i hur du påverkar och påverkas av andra. Genom fokus på processen och vårt lärande i det som sker kommer vi att disponera tiden med hänsyn till vad som händer i grupparbetet kring kommunikation och beslutsfattande.

Om oss

Ledning & Logistik har idag 3-4 anställda medarbetare/konsulter. Samtliga
konsulter har minst fil kand examen, en person är disputerad. Personalen
genomgår kontinuerlig kompetensutveckling. Vi har därutöver ett nätverk av ca
15 konsulter inom ett flertal områden där möjligheter finns vid behov av
projektanställningar/tillfälliga anställningar eller vid behov nyrekrytering.
Notera att erbjuden konsult har arbetat som chef i flertal olika förvaltningar.