Om Ledning & Logistik

Om Ledning & Logistik

Ledning & Logistik har arbetat med uppdrag kontinuerligt inom näringsliv och politiskt styrda organisationer sedan 1997. Vi har arbetat med många olika funktioner och med samtliga beslutsnivåer inom ett företag eller förvaltning. Utvecklingsuppdrag och stöd rör styrelser och ledningsgrupper till enskilda chefer och professionsgrupper.

Idag har vi uppdrag vid ett flertal uppdrag gällande utbildnings- och utvecklingsprojekt för olika ledningsorganisationer. Vi har upparbetat en god kunskap och insikt om affärsmässiga förutsättningar och politiskt styrda organisationers förutsättningar och vad som krävs av chefsrollen i dessa organisationer.

Områden

Vi arbetar i huvudsak inom tre områden; 

  1. konsultverksamhet och processtöd
  2. anpassad utbildning och handledning
  3. utredningsverksamhet.

Vår huvuduppgift är att;
- fördjupa professions/ledarutveckling samt teamutveckling
- identifiera och analysera effektiva processer
- implementera visioner och mål vid utveckling av organisationer.

Det gör att vi kontinuerligt tar del av forskning och utveckling inom området organisation, processutveckling och ledarskap, bl a genom kursansvar på universitet samt forskningskonferenser.

Välutvecklade mellanmänskliga processer med tillit

Vi utgår från att effektiva verksamheter bygger på välutvecklade
mellanmänskliga processer med tillit– dvs positivt samspel leder till effektiv
organisation. Det innebär att Ledning & Logistik vinnlägger sig om att involvera utbildare och konsulter med en fördjupad förmåga att leda processer med hög grad av tillit och använda sig av en fördjupad insikt i organisationsformer och dess ledning i analysarbetet. Vilket medför att vi kontinuerligt tar del av forskning och utveckling inom området organisation, processutveckling och ledning, bl a genom kursansvar på universitet samt forskningskonferenser.

I våra uppdrag anpassas alla insatser mot identifierade förutsättningar och
uppdragsbeskrivningen. Vår förmåga är att analysera kundens behov och nuläge är vår professionella bas för alla insatser. Det
innebär att vi har långsiktiga och nära samarbete med våra kunder som inkluderar en fördjupad uppföljningsprocess.