UGL-kurs

Anmäl dig till vår UGL-utbildning


Vill du utvecklas som ledare?


Internatkurs (5 dagar)

UGL är Sveriges mest efterfrågade ledarskapsutbildning. Det är en intensiv ledarutvecklingskurs som utgår från upplevelsebaserat lärande. Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas som ledare och medarbetare. Den hjälper dig att förstå hur grupper fungerar samtidigt som du själv får en djupare insikt i hur du påverkar och påverkas av andra. Genom fokus på processen och vårt lärande i det som sker, disponera vi tiden med hänsyn till vad som händer i grupparbetet kring kommunikation och beslutsfattande. Vi utforskar hur vi agerar när vi löser uppgifter och därefter drar vi slutsatser som blir till lärdomar. Allt för ett fördjupat lärande om ledarskap.

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer, ledare, medarbetare och andra som är intresserade av ledarskaps- och individutveckling.


Kursveckor UGL 2024

  • Vecka 43
  • Vecka 48


Kurspris

25 950:- inkl internat. Priset anges exkl moms.

 

Anmälan

KURSTILLFÄLLE

Öjaby Herrgård - Internat i vacker omgivning och miljö

Vi har under mer än 20 år arbetat med olika internat för våra UGL-kurser, bl a med Öjaby Herrgård, en vacker och genuin herrgårdsidyll i Småland som nu välkomnar oss.

UGL-kursens mål

Genom upplevelsebaserad inlärning får du uppleva hur en grupp utvecklas, vad som händer i gruppen under utvecklingen och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. Du får förståelse för hur känslor, värderingar och normer påverkar gruppen - och vilka drivkrafter som ligger bakom olika beteenden. Du närmar dig problem du kan stöta på som ledare under gruppens utveckling, och hur du hanterar dem. Under kursen skapar gruppen tillsammans
förutsättningar för att pröva och utveckla både medlemskapet och ledarskapet i gruppen. UGL bidrar till att öka din självinsikt. UGL är en kurs som fokuserar mer på relation än på funktion.

UGL-kursen bedrivs i grupp av 8-12 deltagare och genomförs under 5 dagar på internat. UGL-kursen leds av två certifierade handledare

 

Kontakt och frågor

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig på info@ledlog.se eller +46708110971.

Krister Jönsson, vd
Ledning & Logistik AB